Transport ja logistika uksest ukseni | ETS LogistikaTransport ja logistika uksest ukseni | ETS Logistika

Eesti Päevalehe intervjuu Stella Burtsevaga ADR kaupade transpordist

IMG_0097

Kirjutas Erki-Tõnis

Eesti Päevaleht

Eesti Päevalehe Ärilehe 10.04.2013 eriväljaandes Transport ilmub artikkel, kus ETS Logistika logistik Stella Burtseva kommenteerib ohtlike kaupade transporti. All on esitatud intervjuu vabas vormis ning täismahus.
**

Mida mõista ohtlike kaupade all?

“Need on ained ja esemed, mis võivad põhjustada kahju või ohtu inimesele, omandile või keskkonnale. Kõige tüüpilisemad ohud on plahvatus-, tule- ja nakkusoht, mürgisus, söövitavus, radioaktiivsus.

Ohtlikud kaubad võivad esineda nii vedelas, tahkes kui ka gaasilises olekus. Vastavalt nende ohtlikkuse astmele eristatakse üheksa klassi ohtlikke veoseid.”

 

Kuidas tuleb ohtlik kaup vedajale deklareerida, pakendada, markeerida ja varustada dokumentatsiooniga nt rahvusvahelisel autoveol?

“Rahvusvaheline autovedu toimub ADR-i nõuete kohaselt. (ADR – ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppe, toim)

Autoveol peab autojuhil kaasas olema ADR-i nõuete kohane koolituse tunnistus ja sõiduki rahvusvahelisele ohtlike veoste autoveole lubamise tunnistus. Rahvusvahelisel autoveol kehtivad riikliku autoregistrikeskuse ja teiste riikide pädevate ametiasutuste poolt välja antud ADR-kohane sõiduki rahvusvahelisele ohtlike veoste autoveole lubamise tunnistus ning ohtlikku veost vedava autojuhi ADR-i kohase koolituse tunnistus. Ohtlike ainete vedamiseks veoprotsessil peab lisaks saatelehele ja kaubaarvele kaasas olema ka ohtlike kaupade deklaratsioon, mis sisaldab kõiki andmeid veose kohta, selle spetsiifikat ning käsitlemise nõuannet ohu korral. Kõik ohtliku kauba transpordiks mõeldud pakendid tuleb varustada nähtavate märgistustega, et algsel läbivaatusel saaks kiiresti tuvastada kauba iseloomu, päritolu ja muud vajalikku teavet.”

Milliseid pakketüüpe saab eristada?

“On kuus erinevat pakketüüpi – trummid, tünnid, kanistrid, karbid, kotid ja komposiitpakend (plastmaterjalist). Trummid on tasapinnalise otsaga silindrikujulised anumad ja need valmistatakse metallist, puitkiudplaadist, plastist või vineerist. Tünnid on naturaalsest ümara ristlõikega puidust valmistatud puitanumad. Kanister on metallist või plastist ristkülikukujuline avaga anum. Komposiitpakend koosneb sisemisest plastanumast, millel on metallist, puitkiudplaadist või vineerist välispinnakaitse.”

 

Kuidas saab logistikafirma jälgida seda, kas klient on transpordi saatedokumentide täitmisel ohtlikud kaubad ka korralikult kirja pannud? Eks nii mõnigi klient usub, et kui sellist kaupa on saadetises vähe, siis pole see ka ohtlik..

“Dokumentide nõuetekohase täitmise eest vastutab kauba saatja, kes peab võimaldama kogu info ohtliku veose kohta. Dokumentatsiooni puudumisel ja selle avastamisel võib kauba transpordiks vastu võtnud sõidukijuhti trahvida. Ohtlike kaupade deklaratsioon on sama oluline kui saateleht ning kaubaarve, mis peavad transpordil kaubaga kaasas käima, et vajadusel saaks tuvastada kauba päritolu, iseloomu ja kauba eest vastutavaid isikuid.

Üldiselt on andmete täitmine lihtsasti kontrollitav, sest ohtlike kaupade nimetused on kindlalt reglementeeritud ja sel puhul lähtutakse üldeeskirjadest.”

ETS Logistika pakub transporti ja logistikat nii rahvusvahelises maanteetranspordis, lennutranspordis kui ka meretranspordis. Kui olulisel määral erinevad ohtlikele kaupadele esitatud nõuded eri transpordiliikide juures?

“ADR-i suunaga alustas ETS Logistika 2012. aasta alguses. Täna liigub 95% ADR-i kaupadest maanteed pidi. Jõudsalt kasvatame ADR-i kaupade osakaalu ka mere- ja lennutranspordis.

Ohtlike ainete rahvusvahelisi maanteevedusid Euroopa territooriumil reguleerib ADR-i leping ja selle on heaks kiitnud peaaegu kõik Euroopa riigid.

Vedades ohtlikke aineid laevas, tuleb järgida rahvusvahelise merendusorganisatsiooni IMO koostatud mereveoeeskirju ehk IMDG koodi. Kood on kasutusel peaaegu kõikides tähtsamates merendusriikides kogu maailmas.

Ohtlike ainete rahvusvahelistel raudteevedudel järgitakse nn RID eeskirju – need langevad praktikas paljugi kokku ADR-i määrustega.

Ohtlike ainete õhuvedudel järgitakse rahvusvahelise tsiviillennundusorganisatsiooni ICAO koostatud tehnilisi eeskirju – põhiosa maailma lennukompaniidest järgib kõnesolevaid eeskirju.”

Millise transpordiliigi juures on reeglistik kõige karmim?

“Isiklikult arvan, et kõige karmim on reeglistik meretranspordis – see võimaldab transportida suuri koguseid ja seega on oht mahult palju suurem.

Lennutranspordis on reeglistik ohtlike kaupade puhul samuti üsna karm, võtame näiteks kas või lihtsa tavareisijate passikontrolli läbimise, kuid ohtlike kaupade puhul on julgeolek kindlasti kordades suurem. Arvan siiski, et lennuga ohtlike kaupade vedamine on pigem harv juhus, sest hiigelkoguste puhul läheb transpordimaksumus ikka väga suureks. Kiireloomuliste ja väiksemate koguste puhul on see aga kindlasti arvestatav variant.”

Küsi pakkumist
vastame minutitega.

Meil on hea meel kirju saada! Kirjuta oma hinnapäring või küsimused allolevasse vormi, saada ära ja me vastame Sulle kohe!