Ovelta ovelle kuljetus | ETS LogistikaOvelta ovelle kuljetus | ETS Logistika

Toimituslausekkeet

Toimituslausekkeet (toimitusehdot/incoterms) – lue lisää täältä!

Selvitämme jäljempänä toimituslausekkeen käsitettä (toimitusehdot/incoterms). Teemme sen tosielämän esimerkkien avulla. Artikkelin lopusta löytyy toimituslausekkeet kokoava taulukko. Tämä artikkeli perustuu Incoterms® 2010.


Jos suunnittelet kuljetusta Kiinasta, USA:sta tai muualta, ota rohkeasti yhteyttä. Autamme sinua valitsemaan toimituslausekkeen ja hoidamme maantie-, meri-, lentokuljetukset lähtö- ja määrämaasta riippuen.


Toimituslausekkeet (toimitusehdot/incoterms) on Kansainvälisen Kauppakamarin (ICC) ylläpitämä kokoelma kansainvälisessä tavarakaupassa noudatettavia kauppatapojen määritelmiä.

 • Helpottavat kansainvälistä kauppaa ja säätävät tavaroiden kuljetukseen liittyvien kulujen, vastuun ja riskien jakautumista ostajan ja myyjän välillä.
 • Osapuolet sopivat keskenään kaupantekoa koskevissa neuvotteluissa.
 • Täytyy sopia kummallekin osapuolelle.
 • Jokaisessa osto- ja myyntitapahtumassa voi olla vain yksi toimituslauseke.

Toimituslausekkeet koostuvat kolmikirjaimisesta lyhenteestä (esim. FOB, EXW jne.), jota seuraa:

 • paikka, jossa tavarat on asetettu ostajan käytettäväksi, esimerkiksi lähettäjän varasto (EXW Melbourne)
 • nimetty laivaussatama (esim. FOB Shanghai)
 • nimetty määräsatama (esim. CIF Hamburg)
 • nimetty toimituspaikka (DAP Helsinki)

Toimituslausekkeet jaetaan kahteen ryhmään:

 • EXW, FCA, DAT, DAP, CPT, CIP, DDP käytetään kaikkien kuljetusmuotojen yhteydessä (meri-, maantie-, rautatie- ja lentokuljetus);
 • FAS, FOB, CFR, CIF käytetään ainoastaan merikuljetuksen yhteydessä.

Erilaisten toimituslausekkeiden yhteydessä ostajille ja myyjille ovat voimassa erilaiset velvollisuudet, jotka määräävät sen, kuka vastaa (ja missä määrin) kustannuksista. Esim. toimituslausekkeet CFR, CIF ja FAS sisältävät tavaroiden vastaanottajan (ostajan) velvollisuuden maksaa kaikki määräsataman kustannukset ja kuljetuksen järjestämisen satamasta lopulliseen määräpaikkaan.

Valitettavasti puoleemme kääntyy asiakkaita, jotka ovat tietämättömyyttään tehneet väärän valinnan. Esimerkiksi Kiinasta ostettaessa 99% tavaranlähettäjistä tarjoaa omaa houkuttelevan halpaa kuljetusta Suomeen (CIF-lauseke). Ostajat eivät usein kiinnitä huomiota siihen, että tämä kuljetus on järjestetty vain määräsatamaan. Tavaroiden vastaanottajana Sinua odottaa epämiellyttävä yllätys. Lue blogikirjoituksesta, miten hyvä hinta voi hetkessä osoittautua huomattavasti odotettua kalliimmaksi.


Esimerkit EXW, FCA, DAT, DAP, CPT, CIP, DDP Norjan viennin ja Turkin tuonnin yhteydessä.

 • Vienti – Suomalainen yritys myy tavaroita norjalaiselle yritykselle. Tavaroiden lastauspaikka on esim. Tampere ja purkauspaikka Norjassa esim.
 • Tuonti – Suomalainen yritys ostaa tavaroita turkkilaiselta yritykseltä. Tavaroiden lastauspaikka on esim. Istanbul ja sinä haluat saada tavaran haltuusi esim. Hämeenlinnassa.

EXW (Ex Works)

Myyjä asettaa tuotteet ostajan käytettäviksi omissa tiloissaan tai nimetyssä paikassa. Myyjän velvollisuuksiin ei kuulu tavaroiden vientimuodollisuuksien hoitaminen ja lastaus kuljetusajoneuvoon. Ostaja vastaa kaikista riskeistä ja kustannuksista, jotka liittyvät ja seuraavat tavaroiden lastausta myyjän nimetyllä lastauspaikalla. Myyjä ei ole vastuussa tavaroiden lastauksesta ostajan kuljetusajoneuvoon eikä vientitullimuodollisuuksien täyttämisestä (ellei myyntisopimuksessa ole toisin sovittu).

 • Vienti (lastaus Tampereella, purkaus Oslossa, toimituslauseke EXW Tampere). Suomalaisen yrityksen on asetettava tavarat ostajan käytettäviksi lastausta varten, mutta kuljetuksen järjestää norjalainen yritys eli ostaja, joka vastaa myös tavaroiden lastauksesta kuljetusajoneuvoon. Jos norjalaisten lähettämä kuljettaja saapuu noutamaan tavaroita, sinun on asetettava tavarat käytettäviksi lastausta varten. Jos myyntisopimuksessa on sovittu, että suomalainen yritys järjestää kuljetuksen, sinä vastaat tavaranlähettäjänä tavaroiden lastauksesta kuljetusajoneuvoon.
 • Tuonti (lastaus Istanbulissa, purkaus Hämeenlinnassa, toimituslauseke EXW Istanbul). Turkkilaisen yrityksen on asetettava tavarat käytettäviksi lastausta varten, mutta kuljetuksen järjestää suomalainen yritys. Lastaamisesta on vastuussa se osapuoli, joka järjestää kuljetuksen. Jos myyntisopimuksessa on sovittu, että turkkilainen yritys järjestää kuljetuksen, turkkilainen yritys vastaa tavaranlähettäjänä tavaroiden lastaamisesta kuljetusajoneuvoon.

FCA (Free Carrier)

FCA -lauseketta käytetään kaikkien kuljetusmuotojen yhteydessä. Myyjä toimittaa tuotteet ostajan kanssa sovittuun (kuljetusyhtiön) terminaaliin ja myyjän velvollisuutena on myös vientitullimuodollisuuksien hoitaminen. Jos nimetty lastauspaikka on myyjän toimitiloissa, myyjä on vastuussa tuotteiden lastaamisesta kuljetusvälineeseen. Jos nimetty lastauspaikka on jonkun kuljetusyhtiön terminaali, myyjä on vastuussa tuotteiden lastaamisesta kuljetusvälineeseen, mutta tuotteiden purkaminen ei ole hänen velvollisuutena.

Vientitullimuodollisuudet hoitaa yleensä yritys, joka on tuotteiden todellinen myyjä. Jos tuotteiden myyjän toimipaikka on muu kuin tuotteiden lastauspaikka, toimituslauseke on lastauspaikka (eikä myyjän yhtiön toimipaikka).

 • Vienti (lastaus Tampereella, purkaus Oslossa). Suomalaisen yrityksen on toimitettava tuotteet lastattaviksi sopimuksessa sovittuun paikkaan, mikäli norjalainen yritys eli ostaja järjestää kuljetuksen. Se voi olla myös ostajan nimeämä varasto. Jos myyntisopimuksessa on sovittu, että tuotteiden myyjä järjestää kuljetuksen Norjaan, tavaranlähettäjänä on sinun vastuulla tuotteiden lastaus kuljetusvälineeseen. Jos tuotteiden lastauspaikka on myyjän toimipaikassa, toimituslauseke on FCA Tamperemyyjän velvollisuutena on myös hoitaa vientitullimuodollisuudet. Jos tuotteiden lastauspaikka ei ole myyjän toimipaikka (esim. FCA Nokia), myyjän velvollisuuksiin ei kuulu vientitullivelvollisuuksien hoitaminen.
 • Tuonti (lastaus Istanbulissa, purkaus Hämeenlinnassa). FCA Istanbul-lauseketta käytetään silloin, kun tuotteiden todellinen lastauspaikka on myyjän toimipaikassa eikä tuotteita kuljeteta lastaamista varten toiseen paikkaan. Jos tuotteet lastataan myyjän toimipaikassa, tuotteiden myyjä on vastuussa tullimuodollisuuksien hoitamisesta. Jos tuotteiden lastaaminen ei tapahdu myyjän toimipaikassa, tavaranlähettäjän velvollisuuksiin ei kuulu vientitullivelvollisuuksien hoitaminen. Esim., jos tuotteiden myyjän toimipaikka on Istanbulissa, mutta tuotteet sijaitsevat Manisian kaupungissa, toimituslauseke on FCA Manisia. Siinä tapauksessa vientitullimuodollisuuksien hoitaminen ei ole myyjän velvollisuus (ellei sopimuksessa ole toisin sovittu).

DAT (Delivered at Terminal)

Myyjä on tavarat toimittanut, kun tavarat on purettu saapuvasta ajoneuvosta ja asetettu ostajan käytettäväksi nimetyssä toimituspaikassa tai terminaalissa. “Terminaali” tarkoittaa mitä tahansa katettua tai kattamatonta tilaa, kuten laituri, varasto, konttialue, kuorma-auto-, rautatie- tai lentorahtiterminaali. Myyjä vastaa kaikista riskeistä, jotka liittyvät tuotteiden toimittamiseen ja purkamiseen nimetyn sataman tai määräpaikan terminaalissa. DAT -lausekkeessa on kiinnitettävä huomiota tarkan kohdan määrittämiseen nimetyn määräpaikan sisällä, koska myyjä vastaa kaikista kustannuksista ja riskeistä siihen pisteeseen saakka.

 • Vienti (lastaus Tampereella, purkaus Oslossa, DAT Oslo). Suomalainen yritys järjestää tuotteiden kuljetuksen tuotteiden purkauspaikalle: varasto, laituri tai muu terminaali. Suomalainen yritys kantaa myyjänä riskin täysimääräisesti. Tavaranlähettäjän velvollisuuksia ovat vientitullimuodollisuuksien hoitaminen, tuotteiden lastaus sekä purkaminen terminaalissa. Tuotteiden kuljetuksen terminaalista tavaransaajan toimipaikkaan tavaransaaja järjestää itse.
 • Tuonti (lastaus Istanbulissa, purkaus Hämeenlinnassa). Turkkilainen yritys (myyjä) järjestää tavaroiden kuljetuksen Suomen tulliterminaaliin saakka. Turkkilainen yritys vastaa kaikista kustannuksista ja riskeistä, myös Turkin vientitullimuodollisuudet ovat hänen velvollisuutena. Toimituslausekkeen määräpaikka riippuu siitä, mihin tulliterminaaliin tavarat Suomessa tuodaan. Jos tavarat tuodaan Tallinnan tulliterminaaliin, käytetään lauseketta DAT Tallinn. Jos tavarat toimitetaan Hämeenlinnan tulliterminaaliin, lauseke on DAT Hämeenlinna. Tavaroiden kuljetuksen terminaalista tavaransaajan toimipaikkaan tavaransaaja järjestää itse.

DAP (Delivered at Place)

Myyjä on tavarat toimittanut, kun hän on asettanut ne ostajan käytettäviksi saapuvassa ajoneuvossa sovitulla toimituspaikalla. Myyjä vastaa kaikista riskeistä, jotka liittyvät tavaroiden toimittamiseen sovitulle toimituspaikalle.

 • Vienti (lastaus Tampereella, purkaus Oslossa, DAP Oslo). Suomalainen yritys järjestää tavaroiden kuljetuksen ostajan nimeämään purkupaikkaan. Suomalainen yritys kantaa myyjänä kaiken riskin tavaroiden purkupaikkaan saakka. Myyjän velvollisuuksia ovat muun muassa vientitullimuodollisuudet, tavaroiden lastaus sekä purkaminen.
 • Tuonti (lastaus Istanbulissa, purkaus Hämeenlinnassa, DAP Hämeenlinna). Turkkilainen yritys (myyjä) järjestää tavaroiden kuljetuksen Hämeenlinnaan, purkupaikkaan Suomessa. Turkkilainen yritys kantaa kaiken riskin tavaroiden purkupaikkaan saakka ja hänellä on velvollisuus hoitaa myös vientitullimuodollisuudet Turkissa.

CPT (Carriage Paid To)

CPT-lauseketta käytetään kaikkien kuljetusmuotojen yhteydessä. Myyjän velvollisuuksia ovat kuljetuksen järjestäminen ja siitä maksaminen määräpaikkaan saakka sekä vientitullimuodollisuuksien hoitaminen. Myyjä on täyttänyt toimitusvelvoitteen, kun hän luovuttaa tavarat rahdinkuljettajan hallintaan, eikä silloin, kun tavarat saapuvat määräpaikkaan.

 • Vienti (lastaus Tampereella, purkaus Oslossa, CPT Oslo). Suomalainen yritys järjestää tavaroiden kuljetuksen ostajan nimeämään purkupaikkaan. Suomalainen yritys kantaa myyjänä kaiken riskin tavaroiden purkupaikkaan saakka ja hänen velvollisuuksia ovat vientitullimuodollisuudet, tavaroiden lastaus sekä purkaminen.
 • Tuonti (lastaus Istanbulissa, purkaus Hämeenlinnassa, CPT Hämeenlinna). Turkkilainen yritys järjestää tavaroiden kuljetuksen Hämeenlinnaan, purkupaikkaan Suomessa. Tavaranlähettäjä, turkkilainen yritys kantaa kaiken riskin tavaroiden purkupaikkaan saakka ja hänellä on velvollisuus hoitaa myös vientitullimuodollisuudet Turkissa.

CIP (Carriage and Insurance Paid To)

CIP-lauseketta käytetään kaikkien kuljetusmuotojen yhteydessä. Myyjän velvollisuuksia ovat kuljetuksen järjestäminen ja siitä maksaminen määräpaikkaan saakka, vientitullimuodollisuudet ja vakuutussopimuksen tekeminen ostajan hyväksi. Myyjä on täyttänyt toimitusvelvoitteen, kun hän luovuttaa tavarat rahdinkuljettajan hallintaan, eikä silloin, kun tavarat saapuvat määräpaikkaan.

 • Vienti (lastaus Tampereella, purkaus Oslossa, CIP Oslo). Suomalainen yritys järjestää tavaroiden kuljetuksen ostajan nimeämään purkupaikkaan. Suomalainen yritys kantaa myyjänä kaiken riskin tavaroiden purkupaikkaan saakka ja hänen velvollisuuksia ovat vientitullimuodollisuudet, tavaroiden lastaus sekä purkaminen. Suomalainen yritys on velvollinen tekemään vakuutussopimuksen ostajan eli norjalaisen yrityksen hyväksi.
 • Tuonti (lastaus Istanbulissa, purkaus Hämeenlinnassa, CIP Hämeenlinna). Turkkilainen yritys järjestää tavaroiden kuljetuksen Hämeenlinnaan, purkupaikkaan Suomessa. Tavaroiden myyjä, turkkilainen yritys kantaa kaiken riskin tavaroiden purkupaikkaan saakka ja hänellä on velvollisuus hoitaa myös vientitullimuodollisuudet Turkissa. Turkkilainen yritys on velvollinen tekemään vakuutussopimuksen suomalaisen yrityksen hyväksi.

DDP (Delivered Duty Paid)

DDP käytetään kaikkien kuljetusmuotojen yhteydessä. Myyjän velvollisuuksia ovat kuljetuksen järjestäminen ja siitä maksaminen määräpaikkaan saakka sekä tuontitullimuodollisuudet ostajan maassa (leimavero, lisenssit mukaan luettuna).

 • Vienti (lastaus Tampereella, purkaus Oslossa, DDP Oslo). Suomalainen yritys järjestää tavaroiden kuljetuksen ostajan nimeämään purkupaikkaan saakka. Suomalainen yritys kantaa myyjänä kaiken riskin tavaroiden purkupaikkaan saakka. Myyjän velvollisuuksia ovat vientitullimuodollisuudet, tavaroiden lastaus sekä purkaminen. Suomalaisella yrityksellä on velvollisuus hoitaa myös tuontitullimuodollisuudet Norjassa (leimavero, lisenssit mukaan luettuna).
 • Tuonti (lastaus Istanbulissa, purkaus Hämeenlinnassa, DDP Hämeenlinna). Turkkilainen yritys järjestää tavaroiden kuljetuksen Hämeenlinnaan, purkupaikkaan Suomessa. Tavaranlähettäjä, turkkilainen yritys kantaa kaiken riskin tavaroiden purkupaikkaan saakka ja hänellä on velvollisuus hoitaa vientitullimuodollisuudet Turkissa. Turkkilaisella yrityksellä on velvollisuus hoitaa myös tuontitullimuodollisuudet Suomessa (leimavero, lisenssit mukaan luettuna).

Esimerkit FAS, FOB, CFR, CIF USA:n viennin ja Kiinan tuonnin yhteydessä.

 • Vienti– Suomalainen yritys myy tavaroita yhdysvaltalaiselle yritykselle. Tavaroiden lastauspaikka on esim. Nokiaja lähtö Helsingin satamasta. Ostajan yritys sijaitsee Las Vegasissa, ostajan toimipaikan lähin satama on Los Angeles.
 • Tuonti – suomalainen yritys ostaa tavaroita kiinalaiselta yritykseltä. Kiinalaisen myyjän toimipaikka on Jiangsussa, lähin satama on Qingdao. Purkauspaikka Suomessa olkoon esimerkiksi Lahti (laivaussatama Helsinki).

FAS (Free Alongside Ship)

FAS-lauseketta käytetään merikuljetuksen yhteydessä. Myyjä toimittaa tavarat ostajalle asettamalla ne aluksen vierelle lastaussatamassa ja myyjällä on velvollisuus hoitaa myös tavaroiden vientitullimuodollisuudet.

 • Vienti (lastaus Nokialla/satama Helsinki, purkaus Las Vegasissa/satama Los Angeles, FAS Helsinki). Suomalainen yritys järjestää tavaroiden kuljetuksen lähtösatamaan (Helsinki), josta laiva lähtee. Suomalaisella yrityksellä on velvollisuus hoitaa vientitullimuodollisuudet. Velvollisuudet päättyvät, kun myyjä on toimittanut tavarat Helsingin satamaan. Satamakustannukset lähtösatamassa (Helsinki) ja määränpääsatamassa (Los Angeles) hoitaa yhdysvaltalainen ostaja. Ostajan on järjestettävä myös tavaroiden kuljetukset meritse Suomesta USA:han sekä maantiekuljetukset Los Angelesin satamasta määräpaikkaan Las Vegasiin.
 • Tuonti (lastaus Jiangsussa/satama Qingdao, purkaus Lahdessa/satama Helsinki, FAS Qingdao). Kiinalainen yritys on myyjänä velvollinen toimittamaan tavarat Qingdaon satamaan ja hoitamaan vientitullimuodollisuudet. Tavaroiden kuljetuksen Qingdaon satamasta Suomeen järjestää ostaja (suomalainen yritys). Ostajan on maksettava satamakustannukset sekä Qingdaon että Helsingin satamassa. Suomalaisen ostajan on samalla järjestettävä tavaroiden kuljetus Helsingin satamasta Lahteen.

FOB (Free On Board)

FOB käytetään merikuljetuksen yhteydessä. Myyjän velvollisuudet päättyvät, kun tavarat on lastattu alukseen. Myyjällä on velvollisuus hoitaa myös tavaroiden vientitullimuodollisuudet lähtömaassa.

 • Vienti (lastaus Nokialla/satama Helsinki, purkaus Las Vegasissa/satama Los Angeles, FOB Helsinki). Suomalainen yritys järjestää tavaroiden kuljetuksen lähtösatamaan, josta laiva lähtee (Helsinki). Suomalaisella yrityksellä on velvollisuus hoitaa myös vientitullimuodollisuudet. Myyjän velvollisuudet päättyvät, kun tavarat on lastattu alukseen (eli myyjä maksaa myös Helsingin sataman kustannukset). Tavaroiden ostaja järjestää merikuljetuksen Helsingin satamasta Los Angelesin satamaan.
 • Tuonti (lastaus Jiangsussa/satama Qingdao, purkaus Lahdessa/satama Helsinki, FOB Qingdao). Kiinalaisella yrityksellä (myyjä) on velvollisuus toimittaa tavarat Qingdaon satamaan ja hoitaa tavaroiden vientitullimuodollisuudet. Velvollisuudet päättyvät, kun tavarat on lastattu Qingdaon satamassa alukseen (eli myyjän on maksettava myös kaikki satamakustannukset Qingdaossa). Tavaroiden kuljetuksen Qingdaon satamasta Suomeen järjestää ostaja (suomalainen yritys).

CFR (Cost and Freight)

CFR-lauseketta käytetään merikuljetuksen yhteydessä. Myyjän velvollisuudet päättyvät, kun tavarat on määränpääsatamassa aluksesta purettu. Myyjällä on velvollisuus hoitaa tavaroiden vientitullimuodollisuudet ja rahti määräsatamaan saakka. Myyjä on täyttänyt toimitusvelvoitteen, kun hän on luovuttanut tavarat kuljettajalle (eikä silloin, kun tavarat saapuvat määräpaikkaan).

 • Vienti (lastaus Nokialla/satama Helsinki, purkaus Las Vegasissa/satama Los Angeles, CFR Los Angeles). Suomalainen yritys järjestää myyjänä kuljetuksen määräpaikkaan (Los Angeles). Suomalaisella yrityksellä (myyjällä) on velvollisuus hoitaa vientitullimuodollisuudet. Myyjän velvollisuudet päättyvät, kun tavarat on määränpääsatamassa aluksesta purettu.  Käytettäessä CFR-lauseketta yhdysvaltalainen ostaja maksaa määräsataman kustannukset sekä järjestää myös maantiekuljetuksen Los Angelesin satamasta määräpaikkaan Las Vegasiin.
 • Tuonti (lastaus Jiangsussa/satama Qingdao, purkaus Lahdessa/satama Helsinki, CFR Helsinki). Kiinalainen tavaranlähettäjä järjestää tavaroiden kuljetuksen Suomen satamaan saakka (Helsingin satama). Tavaranlähettäjällä on velvollisuus hoitaa myös vientitullimuodollisuudet. Kiinalaisen tavaranlähettäjän velvollisuudet päättyvät, kun tavarat on Helsingissä purettu aluksesta. Käytettäessä CFR-lauseketta ostaja maksaa tavaransaajana satamakustannukset Helsingissä. Tavaransaaja järjestää myös tavaroiden kuljetuksen Helsingin satamasta Lahteen.
 • Useat ensimmäistä kertaa Euroopan Unionin (EU) ulkopuolisesta maasta tavaroita tuovat yritykset kompastuvat nimenomaan C-kirjaimella alkaviin toimituslausekkeisiin. Eli on hyväksytty myyjän tarjoama ”edullinen” kuljetuspalvelu sellaisen lausekkeen perusteella, joka ei tarkoita ovelta ovelle kuljetusta,se on ainoastaan osa siitä.

CIF (Cost, Insurance and Freight)

CIF-lauseketta käytetään merikuljetuksen yhteydessä. Myyjän velvollisuudet päättyvät, kun tavarat on määränpääsatamassa aluksesta purettu. Myyjällä on velvollisuus hoitaa tavaroiden vientitullimuodollisuudet, rahti määräsatamaan saakka ja vakuutussopimuksen tekeminen ostajan hyväksi. Myyjä on täyttänyt toimitusvelvoitteen, kun hän luovuttaa tavarat kuljettajalle (eikä silloin, kun tavarat saapuvat määräpaikkaan).

 • Vienti (lastaus Nokialla/satama Helsinki, purkaus Las Vegasissa/satama Los Angeles, CIF Los Angeles). Suomalainen yritys järjestää myyjänä tavaroiden kuljetuksen määränpääsatamaan saakka (Los Angeles). Suomalaisella yrityksellä on velvollisuus hoitaa vientitullimuodollisuudet sekä tehdä vakuutussopimus tavaroiden ostajan hyväksi. Suomalaisen yrityksen velvollisuudet päättyvät, kun tavarat on aluksesta purettu. Käytettäessä CIF-lauseketta tavaransaaja maksaa Los Angelesissa satamakustannukset itse ja järjestää tavaroiden kuljetuksen satamasta määräpaikkaan Las Vegasiin.
 • Tuonti (lastaus Jiangsussa/satama Qingdao, purkaus Lahdessa/satama Helsinki, CIF Helsinki). Kiinalainen tavaranlähettäjä järjestää tavaroiden kuljetuksen Helsinkiin saakka. Kiinalaisella tavaranlähettäjällä on velvollisuus hoitaa vientitullimuodollisuudet sekä tehdä vakuutussopimus suomalaisen ostajan hyväksi. Myyjän velvollisuudet päättyvät, kun tavarat on Helsingissä aluksesta purettu. Käytettäessä CIF-lauseketta tavaransaaja maksaa satamakustannukset Helsingissä ja järjestää tavaroiden kuljetuksen Helsingin satamasta Lahteen.
 • Useat ensimmäistä kertaa kolmannesta maasta tavaroita ostavat yritykset kompastuvat nimenomaan C-kirjaimella alkaviin toimituslausekkeisiin. Eli on hyväksytty myyjän tarjoama ”edullinen” kuljetus Incotermsin perusteella, joka ei tarkoita kuitenkaan ovelta ovelle kuljetusta, se on ainoastaan osa siitä.
 • Emme suosittele CIF-lausekkeen käyttämistä asiakkaille, joilla ei ole tästä toimituslausekkeesta aikaisempaa kokemusta. CIF-lausekkeisiin liittyvistä riskeistä olemme kirjoittaneet enemmän blogissa.

toimitusehdot


Jos suunnittelet kuljetusta Kiinasta, USA:sta tai muualta, ota rohkeasti yhteyttä. Autamme sinua valitsemaan toimituslausekkeen ja hoidamme maantie-, meri-, lentokuljetukset lähtö- ja määrämaasta riippuen.

Faktid

ETS Logistika teenust kasutavad Eesti populaarsemad brändid

 • Kapten Grant
 • NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCOE)
 • RMK
 • 5 Star Logs
 • Omatalo
 • Apelsin
 • Reola Gaas
 • Juustuvabrik
 • Aatrium Sisustuskaubamaja
 • Vitamiin
 • Kohvipoiss