Transport ja logistika uksest ukseni | ETS LogistikaTransport ja logistika uksest ukseni | ETS Logistika

tollikonsultatsioon

EL-i väliste riikide tollikonsultatsioon

Soovid eksportida kaupa EL-st kaugemale? Kui suur on aga USA, Jaapani või muu EL-i välise riigi importijale kohalduv tollimaks? Võta meiega ühendust toll@etslogistika.ee. Aitame Sind.

Miks peab EL-st väljapoole eksportiv Eesti ettevõtja teadma, millised maksud kohalduvad sihtriigi importijale? Sihtriigi tollimaks suurendab sealsele ostjale Sinu toote hinda. Kui Sa ei arvesta sihtriigis ostjale kohalduva tollimaksuga, ei pruugi Sinu müük õnnestuda (toote hind koos sealse tollimaksuga võib ostjale liiga kõrgeks osutuda).

Siinkohal on oluline märkida, et EL-i välisse riiki (nt USA-sse, Jaapanisse jt) imporditavale kaubale kohalduvaid tollimaksumäärasid ei oska kommenteerida Eesti Maksu- ja Tolliamet, kuna Eesti on antud juhul eksportiv mitte importiv riik.

Saa teada, kui suur EL-i välises riigis ostjale kohalduv tollimaksu protsent ning arvesta sellega hinnapakkumises. Vastasel juhul teed pakkumisi pimesi ning müük ei pruugi õnnestuda. Kontakteeru meie deklarantidega toll@etslogistika.ee. Abistame Sind meeleldi.


Kirjeldame sihtturu tollimäära olulisust läbi alloleva näite (näites kasutatud tariifid on väljamõeldud selgitamise eesmärgil ega vasta reaalsetele määradele).

Oletagem, et käisid messil ning kohtasid potentsiaalset klienti Uus-Meremaalt, kes on Sinu tootest huvitatud.

 • Teed neile pakkumise müügihinnaga 100 000 EUR (toote hind + transport Uus-Meremaale).
 • Olgu Sinu kasum 20 000 EUR.
 • Uus-Meremaa ostjale rakendub tollimaks. Kauba kättesaamiseks, peab sealne ostja tasuma Uus-Meremaa maksu- ja tolliametile tollimaksu.
 • Eeldagem, et Sinu müüdav toode on meditsiiniline seade, millele rakenduv tollimaks on Uus-Meremaal 25% (so antud juhul 25 000 EUR). Seega Uus-Meremaa ostjale on hind kokku 125 000 EUR (100 000 EUR + 25 000 EUR). Siinkohal on oluline teada, et tollimaksumäärad tulenevad riikide ja ühenduste (nagu Euroopa Liit) omavahelistest kokkulepetest.

On tõenäoline, et ka mõne muu riigi ettevõte pakub sarnaseid tooteid (samalaadse kvaliteediga), mida Sina müüd. Oletagem, et see sama Uus-Meremaa potentsiaalne ostja võtab pakkumise ka ühelt Jaapani ettevõttelt, kellega messil kohtuti. Jaapani ja Uus-Meremaa vahel kokku lepitud tollitariifid ei ole aga samad, mis kehtivad EU ja Uus-Meremaa vahel.

 • Jaapani ettevõte teeb pakkumise müügihinnaga 100 000 EUR (identne Sinu müügihinnaga).
 • Olgu antud tootele rakenduv Uus-Meremaa tollimaks Jaapanist importimise korral 20%.
 • Uus-Meremaa ostjale on Jaapanist kaupa ostes hind kokku 120 000 EUR (100 000 EUR + 20 000 EUR).

Uus-Meremaa ostja otsustab Jaapani müüja kasuks, kuna Jaapanist ostes on tollimaks väiksem (5000 EUR soodsam). Sinu müük ebaõnnestus.

Aga mõtle, kui Sa oleksid seda infot juba varem teadnud? See teadmine, oleks andnud Sulle oluliselt suurema võimaluse müügipakkumise realiseerimiseks.

 • Potentsiaalse koostöö alustamise nimel oleksid saanud esialgset kasumit vähendada nt poole võrra (20 000 EUR asemel 10 000 EUR) ning teha pakkumise hinnaga 90 000 EUR.
 • Tollimaks oleks Uus-Meremaa ostjale sel juhul 22 500 EUR (25% 90 000 EUR-st).
 • Kokku 112 500 EUR (90 000 EUR + 22 500 EUR), mis on 7500 EUR soodsam, kui Jaapanist ostes.
 • Klient oleks otsustanud suurema tõenäosusega Sinu kauba kasuks.

PS! Näites kasutatud tariifid on väljamõeldud selgitamise eesmärgil ega vasta reaalsetele määradele.


Mida meie teenus sisaldab, milline on Sinu kasu, milliseid riske saad seeläbi minimeerida?

Selgitame välja, milline on Sinu toote lõplik hind potentsiaalsele EL-i välisele ostjale, sõltuvalt tollimaksumäärast. ETS Logistika on Eesti Maksu- ja Tolliameti poolt kinnitatud tolliagentuur (loa number TA/0240/EE1000EE). Sind aitavad meie litsentseeritud tollideklarandid.

Mil moel me tulemuseni jõuame?

 • Esmalt kontakteerub Sinuga meie deklarant ning küsib Sinult kauba kohta täpsustavaid küsimusi. Hea meelega tuleme ka ise teie juurde, et saaksime kaubast detailse ülevaate.
 • Meie ülesanne on teada saada kauba täpne kirjeldus, funktsioon, materjal, vanus, päritolu jms. Miks see oluline on? Kaubakoode on kümneid tuhandeid. Kahel pealtnäha väga sarnase toote tollimaksud võivad üksteisest väga oluliselt määral erineda.

Viimasega lõppevad tegevused Eesti poolel. Seejärel alustame suhtlust konkreetse välisriigi maksu- ja tolliametiga.

 • ETS Logistikal on igas EL-i välises riigis agent, kes kuulub maailma suurimasse transpordi- ja logistikaagentide liitu WCA.
 • Sinuga suhelnud tollideklarant kontakteerub konkreetses sihtriigis asuva ETS Logistika agendi tollispetsialistiga ning edastab lähteinfo. Sealne spetsialist kontakteerub omakorda kohaliku maksu-ja tolliametiga (USA U.S. Customs and Border Protection´ga, Hiinas General Administration of Customs of the People’s Republic of China´ga jne).
 • On tavapärane, et välisriigi tollil tekib kauba kohta täiendavaid küsimusi. Meie deklarandi, ETS Logistika agendi ja sealse tolli omavahelisele suhtlusele kulub hinnanguliselt üks töönädal.
 • Selgitame välja tollitariifi(d), mis Sinu kaubale rakenduvad.
 • Esineb olukordi, kus toll võib ühte ja sama kaupa tõlgendada mitmel erineval moel. Nt tõstukiga varustatud väiketraktorit võib toll kvalifitseerida nii liiklusvahendina kui ka tõstetehnikana, millele võivad rakenduda erinevad tollimäärad. Taolise ohu korral ei jäta me seda enda teada, vaid edastame Sulle kõik  erinevad tõlgendused koos tollimääradega.
 • Mh informeerime Sind, kas Sinu kaubale rakendub sihtriigi tollis erinõudeid ja -piiranguid või kohustus täiendavate dokumentide (nt päritolusertifikaat, MSDS vms) esitamiseks. Puuduliku dokumentatsiooni või nõuete eiramise korral on sihtriigi tollil õigus kauba vastuvõtmisest keelduda ning nõuda selle tagasisaatmist lähteriiki.

Veendu, milline on EL-i välises riigis ostjale kohalduv tollimaks ning arvesta sellega hinnapakkumises. Vastasel juhul ei pruugi Sinu ekspordiplaanid õnnestuda, sest teed pakkumisi pimesi. Võta meiega ühendust toll@etslogistika.ee. Aitame Sind väga hea meelega.

Küsi pakkumist
vastame minutitega.

Meil on hea meel kirju saada! Kirjuta oma hinnapäring või küsimused allolevasse vormi, saada ära ja me vastame Sulle kohe!