Transport ja logistika uksest ukseni | ETS LogistikaTransport ja logistika uksest ukseni | ETS Logistika

Mis on ADR ja ADR kaubaveo tingimused?

elerinmumm1

Kirjutas Elerin Mumm

Kauba transpordi tellijad, kes tegelevad ohtlike kaupadega, puutuvad kokku mõistega ADR, mis tekitab kohati segadust. Kirjutame siinkohal täpsemalt antud mõiste lahti.

Ohtlike ainete rahvusvahelisi maanteevedusid Euroopa territooriumil reguleerib ADR leping. Lepingu on heaks kiitnud peaaegu kõik Euroopa riigid. Kokkuleppega ühinenud riikide info leiab UNECE (United Nations Economic Commission for Europa) kodulehel, mis asub SIIN.

Tihtipeale tuleb klientidele üllatusena asjaolu, et ADR kaupasid ei saa vedada samadel tingimustel, mis tavakaupasid. ADR ehk ohtlikeks kaupadeks peetakse aineid ja esemeid, mis võivad põhjustada kahju või ohtu inimesele, omandile või keskkonnale. Kõige tüüpilisemad ohud on plahvatusoht, tuleoht, mürgisus, söövitavus. Ohtlike kaupade esinemine on levinud nii vedelas, tahkes kui gaasilises olekus ning vastavalt nende ohtlikkuse astmele eristatakse 9 klassi ohtlikke veoseid:

 • Klass 1 – lõhkeained ja neid sisaldavad eriveod;
 • Klass 2 – suru- ja veeldatud gaasid (näiteks propaan, butaan);
 • Klass 3 – kergesti süttivad vedelikud (näiteks bensiin, petrooleum);
 • Klass 4.1 – kergestisüttivad tahked ained (näiteks filmid, tikud);
 • Klass 4.2 – isesüttivad tahked ained (näiteks õli sisaldavad puu villajäätmed);
 • Klass 4.3 – veega kokkupuutel eralduvad põlevad gaasid (näiteks kaltsiumkarbiid);
 • Klass 5.1 – põlemist soodustavad ained (näiteks vesinikperoksiid);
 • Klass 5.2 – orgaanilised ülihapendid (näiteks bensüülperoksiid);
 • Klass 6.1 – mürgised ained (näiteks tõrjevahendid);
 • Klass 6.2 – nakkusohtlikud ained (näiteks kasutatud süstlanõelad);
 • Klass 7 – radioaktiivsed materjalid (näiteks tuumajäätmed);
 • Klass 8 – sööbivad ained (näiteks väävelhape);
 • Klass 9 – muud ohtlikud ained ja eriveod (näiteks asbest, liitiumpatareid, teatud pääste- vahendid lennukitele).
  adr

Juhul, kui tavakauba saadetis sisaldab mingil määral ohtlikku veost, siis peavad veokil olema täidetud ohtlike veoste autoveo eeskirjad. Täpsemalt saad tutvuda SIIN.

Ohtliku kauba veo eelduseks on lisaks nõutekohasele pakendile ja markeeringule ka korrektselt vormistatud dokumendid. Tavaveole kohaselt lisaks kaubaarve ja pakkelehele peab ADR kaupade puhul olema vormistatud ka DGN (Dangerous Goods Note) ehk ohtliku kauba deklaratsioon.

Lisalugemiseks soovitame ka 2013. aastal Eesti Päevalehele antud intervjuud ohtlike kaupade teemal SIIN.

Küsi pakkumist
vastame minutitega.

Meil on hea meel kirju saada! Kirjuta oma hinnapäring või küsimused allolevasse vormi, saada ära ja me vastame Sulle kohe!