Transport ja logistika uksest ukseni | ETS LogistikaTransport ja logistika uksest ukseni | ETS Logistika

Uuring: kaugtöö versus kontoritöö

elerinmumm1

Kirjutas Elerin Mumm

Kaugtöö vs kontoritöö

Tänapäeval, kus aina rohkem valdkondasid võimaldavad tehnoloogia abil tööülesannete täitmist, on kasvavas trendis kaugtöö harrastamine. Kirjutasin antud teemal Tallinna Ülikooli magistritöö. Loe lähemalt, mida avastasin.

ETS Logistika on üks nendest ettevõtetest, mis alates 2012. aasta oktoobrikuust võimaldab oma töötajatele kaugtöö vormis tööülesannete täitmist.

Kasutasin kodus töötamise võimalust ära kohe esimesel päeval. Alguses tekkisid küll süümepiinad, aga päeva lõpuks polnud enam vahet, sest töö oli tehtud ning minu produktiivsus kohati isegi kõrgem, kui kontoris töötades. Lisaks sellele sai säästetud väärtuslik aeg, mis kulus iga hommik/õhtu tööle ja koju sõiduks. Selle arvelt sain enda päevale juurde unetunde, mis soodustas puhanud olekut ning suuremat motivatsiooni tööülesannetega kiiresti ühelepoole saada.

Lähtuvalt oma ametist ja ettevõttes rakendatavast töökorraldusviisist oli minu magistriõpingute lõputöö kindel siht uurida lähemalt kaugtöö mõjusid ka teaduslikust aspektist lähtuvalt.

Siinkohal ka lühike kokkuvõte minu uurimusest:

 • Eesmärk: Magistritöö eesmärk oli välja selgitada, kas ja millised erinevused eksisteerivad kaugtöötaja ning traditsioonilise kontoritöötaja tööga rahulolu, organisatsioonipõhise enesehinnangu ja tunnetatud võimekuse näitajate vahel. Lisaks uurisin ka nendevahelisi seoseid.
 • Valim: 232- vastajat. Neist 54,3% (126) moodustasid kaugtöötajad ning 45,7% (106) osalise või täiskohaga kontoritöötajad. Nende seas 30,6% moodustasid logistika-, 10,3% infotehnoloogia- ning 8,2% finantsvaldkonna töötajad. Lisaks oli vastajaid ka avalik-, haldus-, teenindus- ning sotsiaal-sektorist. Koguvalimist moodustasid 56,5% 22-31 aastased töötajad. Ligi 23,3% vastajatest jäid vahemikku 32 kuni 41 aastat.
 • Tulemused: Uurimistöö tulemustest selgus, et tööga rahulolu, üldine tunnetatud võimekus ja organisatsioonipõhine enesehinnang on omavahel positiivselt seotud. Nt.  Mida suurem on töötaja tööga rahulolu, seda kõrgem on töötaja tajutav hinnang oma tunnetatud võimekusele.uuringu tulemused
  Lisaks leidus olulisi erinevusi kaug- ja kontoritöötajate hinnangutes tööga rahulolu- nii internaalsete kui eksternaalsete teguritega- ning organisatsioonipõhise enesehinnanguga. Kõigil juhtudel olid kaugtöötajad rahulolevamad ning nende tajutav organisatsioonipõhine enesehinnangu näitaja oli kõrgem.
  Küll aga ei tulnud välja erinevusi kaug- ja kontoritöötajate hinnangus üldise tunnetatud võimekuse osas.

Kokkuvõtteks, kui ametikoht võimaldab tehnoloogia abil tööülesannete täitmist väljaspool traditsioonilisi kontoriruume, on igati oluline kaaluda kaugtöö rakendamise võimalust. Kõrgem tajutav organisatsioonipõhine enesehinnang omab positiivset mõju kaugtöötaja käitumisele, hoiakutele ning sisemisele motivatsioonile.

Kaugtöö efektid

Mõisted

 • Kaugtöö- Paindlik töökorraldus, mida saab teha ükskõik kus ja millal, kasutades tehnoloogiat.
 • Rahulolu tööga- on defineeritud kui meeldivat või positiivset emotsionaalset seisundit, mis tuleneb töötaja töö või töökogemuste hindamisest.
 • Internaalne tööga rahulolu-  tähendab töötaja tundeid tööülesande sisu suhtes.
 • Eksternaalne tööga rahulolu- viitab inimese suhtumisele erinevatele tööülesande välistele aspektidele. Nt. töötasu, töötingimused ja kolleegid.
 • Tunnetatud võimekus- on indiviidi enda hinnang võimele teatud käitumismustri järgi talitamiseks.
 • Organisatsioonipõhine enesehinnang- põhineb inimese uskumusel, et ta on organisatsiooni jaoks oluline ja vajalik.

Viited

Bailey, D. E, & Kurland, N. B. (2002). A review of telework research: findings, new directions, and lessons for the study of modern work. Journal of Organizational Behavior J, 23, 383–400.

Dahlstrom, T. R. (2013). Telecommuting and leadership style. Public Personnel Management, 42, 438-451.

Grant, C. A., Wallace, L. M., & Spurgeon, P. C. (2013). An exploration of the psychological factors affecting remote e-worker’s job effectiveness, well-being and work-life balance. Employee Relations, 35, 527-546.

 

Küsi pakkumist
vastame minutitega.

Meil on hea meel kirju saada! Kirjuta oma hinnapäring või küsimused allolevasse vormi, saada ära ja me vastame Sulle kohe!