Transport ja logistika uksest ukseni | ETS LogistikaTransport ja logistika uksest ukseni | ETS Logistika

IMO ja IMDG

Meretranspordi mõisted

Meretransport sisaldab rohkelt mõisteid, mis kõlavad kui multifilmikangelaste nimed ja nende tähendused kipuvad  kauba saatjatele ja saajatele arusaamatuks jääma.

Alt leiad hulga mõisteid koos meie poolse lühiseletusega. Täiendame ja lisame uusi mõisteid jooksvalt.

Konteinerkaup – kaup on meretranspordiks laetud konteinerisse

Ro-RO kaup (roll on/roll off) –iseliikuva tehnik  (autod, bussid, haagised, traktorid, konteinerveokid jne)

STO-RO kaup (storage/roll) – kaup veetaks laevale ratastel, aga laevas ladustatakse mujale

LO-LO kaup (lift on/lift off) – kaup laetakse laevale või laevalt maha vertikaaltõstega näiteks sadama kraanaga

RO-LO kaup – osad peale- ja mahalaadimised teostab iseliikuv tehnika oma ratastel liikudes, osad peale- ja mahalaadimised tehakse vertikaaltõstetega sadama kraanadega

Konossement – kaubaväärtpaber, milles vedaja tunnistab kauba  transportimiseks vastuvõtmist, kohustub transportima kauba konossemendis kirjeldatud viisil lähtesadamast sihtsadamasse ning loovutama selle isikule, kes esitab konossemendi ja kellel on konossemendi alusel õigus kaupa vastu võtta

B/L (Bill of Lading) – dokument, mille väljastajal on kohustus teostada meretransport. Antud dokument tõestab õigust vastavalt kaubale.  Ühtlasi on too dokument tõestus kauba vastuvõtmise kohta meretranspordiks.

FIOS (free in and out and stowed) – laevaliini meretranspordi hind, mis sisaladab meretransporti lähtesadamast sihtsadamani. Peale- ja mahalaadimise kulu on kauba saatja kanda

FILO (free in/liner out) – kauba pealelaadimine on kauba saatja kulul, kuid mahalaadimine on laevaliini kulul

LIFO (liner in/free out) – kauba pealelelaadimine on laevaliini kulu ja mahalaadimise kulu on saatja kanda

LILO (liner in/liner out)  – nii kauba peale- kui ka mahalaadimine on laevaliini kulul

CY-CY (container yard) – viitab, et meretranspordi hinnapakkumine sisaldab kaupade laadimiste ja lossimiste teenust

DOOR to DOOR – uksest ukseni meretransport

CFS-CFS (container freight station) – tähendab meretransporti konteinerterminalist konteinerterminalini

THC (terminal handling charge) – terminalitasud

CAF (currency adjustment factor) – valuutariskide lisatasu

BAF (bunker adjustment factor) – kütusehinna lisatasu

LCL (less than containerlaod)  – tähendab osakaupa. Kauba saatja on meretranspordiks broneerinud vaid osa konteinerist

FCL (full container load) – täiskonteiner. Kauba saatja on kauba meretranspordiks broneerinud kogu konteineri ruumi

Vedellast – toornafta, kütus, joogivesi jne

Kuivpuistlast – kivisüsi, teravili jne

Üld- ehk tükikaup – kaup on meretranspordiks pakendatud

Lahtine veos – puit, vedellast jne

MAF treiler – spetsiaalne platvormi laadne treiler, millega sadamasiseselt liigutatakse konteinereid ja muid kaupasid, millel puudub oma veerem

Demurrage – kulu, mis tekib täiskonteineri ladustamisel sadamaterritooriumil (kui tasuta ladustamise aeg saab läbi)

Detention – kulu, mis tekib täiskonteineri ladustamisel kliendi juures/väljaspool sadamaterritooriumit (kui tasuta ladustamise aeg saab läbi)

Kui meretranspordi tellimisel jääb mõni mõiste segaseks, küsi julgesti. Vastame hea meelega, sest meretransport on meie igapäevane töö.

Küsi pakkumist
vastame minutitega.

Meil on hea meel kirju saada! Kirjuta oma hinnapäring või küsimused allolevasse vormi, saada ära ja me vastame Sulle kohe!