Transport ja logistika uksest ukseni | ETS LogistikaTransport ja logistika uksest ukseni | ETS Logistika

Reklamatsiooni koostamine

Reklamatsiooni koostamine

Kuidas käituda, kui Sinu kaup on veo käigus viga saanud, hilinenud või kadunud?

Sul on õigus kauba transportijale esitada reklamatsioon (kahjunõue). Loe edasi, kuidas vastavate olukordade korral, tegutsema pead.

Tegutse järgmiselt, kui kaup on viga saanud

  • Tee kohe auto saabumisel transpordi saatelehele (CMR) märkus kahju kohta. Kirjuta märkus loetavalt ja nähtavalt.

Näiteks: „Kaup saabus mahalaadimisele kahjustatult. 3 alust puitplastplaate on läbi vettinud ja need on kasutamiseks kõlbmatud. 30.11.201 kell 14.53 Jüri Tamm“.

  • Tee enne kauba mahalaadimist fotod kahjustatud kaubast. Tee fotod selliselt, et kahjustatud kaup ja auto haagise number on korraga näha.

Arvesta fotode tegemisel, et need peavad tõestama, et kaup saabus mahalaadimisele kahjustatult, mitte ei saanud kaup kahjustada mahalaadimise käigus.

  • Kirjuta kahjunõue (reklamatsioon), mis sisaldaks järgmisi elemente:

Nõuet stiilis: „Veo käigus riknes 3 alust puitplastplaate, mille kahju on 80 EUR-i“.

Dokumente: lisa nõudele müügiarve, pakkeleht, mis tõestavad kauba väärtust.

Argumenteeritud põhjendust stiilis: „3 aluse kahjustatuse põhjuseks on kauba läbi vettimine vihma veest, mis tulenes katkisest haagise kattest“.

Saatelehte: Lisa nõudele transpordi saateleht toimunud veost, kus on märge kahju kohta.

Fotosid: Lisa nõudele fotod.

  • Saada kahjunõue transportijale e-maili või postiga.
  • Kui saaja võtab kauba vastu koos vedajaga kontrollimata nõuetekohaselt selle seisundit, või ei tee kõige hiljemalt kauba vastuvõtmise hetkel vedajale avaldust kauba kaotsimineku või vigastuse olemuse kohta juhul, kui kaotsiminek või vigastamine on silmanähtav, hiljemalt 7 päeva jooksul arvates kauba vastuvõtmise päevast, välja arvatud pühapäevad ja pühad; juhul kui kaotsiminek või vigastamine ei olnud silmanähtav, siis kauba vastuvõtmine on tõendatud prima facie sellest, et ta sai kauba sellises seisundis, nagu on märgitud saatekirjas. Kui kaotsiminek või vigastamine ei olnud silmanähtav tuleb avaldus teha kirjalikult.

(Rahvusvahelise autokaubaveolepingu konventsiooni V peatükk artikkel 30)

Tegutse järgmiselt, kui kaup on hilinenud

  • Kauba saabumisel märgi transpordi saatelehele (CMR) täpne mahalaadimise aeg
  • Kirjuta kahjunõue, mis sisaldaks:

Argumenteeritud nõuet stiilis: „Mahalaadimisele olime tellinud kraanatõstuki. Hilinenud päeva tõttu tekkis tühitellimuse kulu 75 EUR. Nõudele on lisatud meie vastav ostuarve“.

Saatelehte: Lisa nõudele saateleht, kus on fikseeritud reaalne kauba saabumisaeg.

Kulu dokumente: Lisa kuluarve, mis hilinemisest tulenevalt tekkis.

Saada kahjunõue transportijale e-maili või postiga. Kauba kohaletoimetamisega viivitamine võib põhjustada hüvituse tasumise ainult sel juhul, kui avaldus oli tehtud kirjalikult 21 päeva jooksul arvates kauba saaja käsutusse üleandmise päevast.

Tegutse järgmiselt, kui kaup on kadunud

  • Kirjuta kahjunõue, mis sisaldaks:

Argumenteeritud nõuet stiilis: „05.05.2013 laadisime kauba meie juurest Tartust suunaga Itaalia, Milano. Kaup ei ole tänase kuupäevaga kohale jõudnud ning on kuulutatud kadunuks. Seoses sellega on tekkinud kulu kauba väärtuses 250 EUR”.

Kulu dokumente: Lisa nõudele dokument, mis tõestab kadunud kauba väärtust.

  • Saada kahjunõue transportijale e-maili või postiga

Küsi pakkumist
vastame minutitega.

Meil on hea meel kirju saada! Kirjuta oma hinnapäring või küsimused allolevasse vormi, saada ära ja me vastame Sulle kohe!