Transport ja logistika uksest ukseni | ETS LogistikaTransport ja logistika uksest ukseni | ETS Logistika

Mis asi on MSDS?

Lene_Aadli_1

Kirjutas Lene Aadli

Mis asi on MSDS

Kauba saatjad ja ostjad põrkuvad tihti kokku dokumendiga, mille nimi on MSDS. Miks on selle kontrollimine oluline, vältimaks oluliselt suurenenud veokulusid ja tarne seiskumist?


Material Safety Data Sheet (MSDS) oh kohustuslik saatedokument keemiliste ühendite (ohtlike kaupade) transportimisel. Levinuimad kaubad, kus MSDS on kohustuslik, on akud või neid sisaldavad seadmed ning kõikvõimalikud õlid ja määrdeained.

Kaubaveo organiseerimisel on kliendi kohustus MSDS dokument enne veo algust (st päringu faasis) vedajale edastada. Miks? Ohtlikke ja ohutuid kaupasid käideldakse erineval moel. Lisaks erinevad olulisel määral ohtlike ja ohutute kaupade transpordihinnad. Kui jätad MSDS dokumendi vedajale enne veo algust edastatamata, riskid tarne toppama jäämisega ning kulude olulise suurenemisega (veo ümbersuunamine, hoiustamiskulu, trahvid jne). Rääkimata ohust keskkonnale ja inimeludele.

MSDS dokument küsi ettevõttelt, kes antud toote Sulle (ettevõttele) müüs. Müüja kohustus on antud dokument edastada. Tihti esineb olukordi, kus ostja soetab kauba edasimüüjalt (st mitte algselt tootjalt), kes väidab, et antud dokumenti pole olemas. See tuleneb kahjuks teadmatusest. Kui Sina oled antud kaubaveo tellija (st risk on Sinu), veendu, et Sinule kauba müünud ettevõte MSDS dokumendi hangib ning Sulle edastab.


 • MSDS on dokument, mis sisaldab infot kauba võimaliku tervise-, tule- ning keskkonnaohtude kohta. Dokument näitab, kuidas vastava keemilise ühendiga ohutult ümber käia.
 • MSDS sisaldab infot antud materjali kasutuse, ladustamise, käsitsemise ning toimingute kohta häda- või õnnetusolukorras (näiteks, kui kaup on pakendist välja pääsenud). MSDS dokumendi peab väljastama antud kauba valmistaja.
 • MSDS peab olema kirjutatud kauba sihtturu riigi ametlikuks keeles.

Euroopa Liidus kasutatakse MSDS-i 16 sektsioonilist formaati. Antud formaat on ka rahvusvaheliselt tunnustatud ja kasutatav väljaspool Euroopa Liitu. Dokumendi vormistamiseks ei pea kasutama ametlikku blanketti – dokumendi võib koostada iga kauba valmistaja iseseisvalt.

16 sektsiooni:

 1. Keemilise ühendi ning tootva äriühingu identifitseerimine
 2. Ohtude identifitseerimine
 3. Teave koostisainete kohta
 4. Esmaabimeetmed
 5. Tulekustutusmeetmed
 6. Meetmed, kui ühend pakendist juhuslikult välja pääseb
 7. Käitlemine ja ladustamine
 8. Kokkupuute vältimine / isikukaitsevahendid
 9. Füüsikalised ja keemilised omadused
 10. Stabiilsus ja reaktsioonivõime
 11. Teave toksilisuse kohta
 12. Ökoloogiline teave
 13. Jäätmekäitlus
 14. Informatsioon kauba transportimiseks
 15. Kohustuslik teave
 16. Muu teave

Küsi pakkumist
vastame minutitega.

Meil on hea meel kirju saada! Kirjuta oma hinnapäring või küsimused allolevasse vormi, saada ära ja me vastame Sulle kohe!