Transport ja logistika uksest ukseni | ETS LogistikaTransport ja logistika uksest ukseni | ETS Logistika

ETS-i kommentaar Virumaa Teatajale Suurbritannia tolliga seonduvas

Virumaa Teataja uuris ETS Logistikalt Brexiti-järgset olukorda logistika- ja tolliteenuste valdkonnas. Avaldame toimetamata kujul ETS Logistika esindaja kommentaari (VT, 16.01.21).


ets logistika

FOTO: Ain Liiva


Milline on Teie hinnangul hetkeolukord Suurbritannias, lähtuvalt äri ajamise poole pealt?

“ETS Logistika jaoks üllatusi ei olnud. Olles logistikaettevõte ja Eesti Maksu- ja Tolliameti poolt litsenteeritud tolliagentuur, ongi meie leib valmis olla säärasteks muudatusteks.

Miks? UK lahkumine EU-st ja selle tollitsioonist lahkumine, tähendab vaid, et Suurbritannia on Eesti ja Euroopa vaatest kolmas riik ning seetõttu tuleb kaupade saatmisel või tellimisel arvestada tollimisega kaasneva aja-, maksu- ja deklareerimisega seotud kuludega. Tegemist ei ole ei ETS Logistikale, ega ka Eesti logistikasektorile ega ka väliskaubandusega tegelevatele ettevõttele millegi uuega. Miks? Olgu siin näiteks lähimatest riikidest EU-sse mitte kuuluvad Norra ja kaugematest riikidest Hiina ja Türgi. Need kõik on Eesti ja EU jaoks nn kolmandad riigid. Nimetatud riigid on väliskaubandusbilansi seisukohalt Eesti jaoks olulised partnerid. Nimetatud riikidega toimub Eestil kaubavahetus igapäevaselt suhteliselt muretult. Sj sisaldades kõiki neid samu (peamiselt tolli) elemente, mis hetkel Suurbritannia korral segadust kipuvad tekitama.

Meie hinnangul liigne pessimism hetkel õigustatud ei ole. Pessimism tuleb täna eelkõige segastest sõnumitest meediast ning hirmust “tolli” kui sellise ees. Rõhutan uuesti, et see sama “toll”, on täiesti tavapärane nt Hiinast toomise korral. Hiina-Eesti veod toimuvad aga igapäevaselt ning suhteliselt muretult. Seoses tolliga, on väga oluline rõhutada, et väga suurele osale kaupadest rakendub tollimaksusoodustus (mis on ju igati positiivne ning soodustab edasist äriajamist UK-ga).

Soovitame kõikidel klientidel oma konkreetne olukord talle sobiva tolliagentuuriga läbi arutada. Kindlasti ei soovita ma meediast ise infot kokku kraapida (liiga palju ebamääraseid viiteid). Iga kaubagruppi tuleb vaadata personaalselt. ETS Logistika tollideklarandid on viimased kaks nädalat oma klientidele jaganud tehnilisi soovitusi ja näpunäiteid edaspidiseks. Meie kogemus näitab, et koos teadlikkuse suurenemisega, hirmub kipuvad ka kaduma. Kutsume siinkohal meiega julgelt ühendust võtma. Meie tollideklarandid vastavad igale e-kirjale ja kõnele hea meelega.”


Mis muutus? Mis muutub lähiajal? Millega tuli/tuleb arvestada?

“Suurbritannia ei kuulu alates 01.01.2021 Euroopa Liitu, mis tähendab, et kaupade liigutamisega EL-st UK-sse või vastupidi kaasnevad tollideklaratsioonide vormistamise kohustus. Et deklareerimisel kohalduks tollimaksusoodustus peab kaup olema sooduspäritoluga ehk toodetud või olulisel määral töödeldud UK-s või ekspordi puhul EL-is. Selle tõestamiseks peab olema kauba kohta vormistatud tarnija deklaratsioon, mille alusel saab koostada päritolukinnituse. Tootja/edasimüüja peab olema heakskiidetud eksportija või registreeritud eksportija (REX).

—-

Kulud:

  • Tollideklaratsiooni vormistus (tuleb teha nii või naa). See aga mõjutab toote omahinda pigem vähe, sest teenuse hinnad turul varieeruvad 30-50 EUR + km kandis.
  • Tollimaks – kõige olulisem tegur, mis äritegevust mõjutab. Äritegevuse jätkumiseks on oluline veenduda, kas kaubale rakendub tollimaksusoodustus.

—-

See tundub justkui väga keeruline protsesside jada, mis ära hirmutab. Rõhutan uuesti, et eelpool nimetatud Norra, Türgi, Hiina (ja ka teiste nn kolmandate riikide korral) on tegemist tavapärase protsessiga. Esimene kord on küll veidi ebamugav ning harjumatu, kuid edasine protsess toimib juba kenasti. Siinkohal kutsun taaskord üles kontakteeruma tolliagentuuridega, kes aitab need esimesed sammud ära teha. Eesmärk ei ole muud, kui veenduda tollimaksusoodustustes. See ongi tellija jaoks kõige olulisem tegur, sest see kujundab toote omahinna. Seega, kui oledki laisk ega viitsi süübida (ja tegeleda nimetatud päritolusertifikaadiga tollimaksusoodustuse saamiseks), tõuseb Sinu jaoks toote omahind. Kui aga leiad selle hetke ning teed dokumendid korda, ei pruugigi suurt muutuda.”


Kuidas teie oma sektoris olete hakkama saanud – millega olete pidanud rinda pistma?

“Nagu juba eelpool kirjeldatud, siis tolli kui sellise osas, ei ole meie jaoks midagi muutunud. Lihtsalt üks riik lisandus juurde, kus tolliformaalsused rakenduvad. Kõige enam ongi sestap meie töömaht Suurbritannia osas suurenenud tavapärase nõu andmise läbi, eesmärgiga hirme maandada. Meie poole pöördub kliente peamiselt kahel alloleval teemal:

  • Kaup on ostetud/müüdud (st tehing tehtud ja arveldatud) eelmisel aastal (st veel ajal, kui UK EU tollitsoonis oli, st kuni 01.01.21), aga saab valmis transpordiks nüüd. Kliendid küsivad meilt: „Kuidas deklareerimine käib; kui suured on maksud, kas UK ja Eesti vaheline kaubavahetus üldse toimib veel““
  • Sooviga tulevikus UK-ga koostööd tegema hakata. Küsimused sarnased eelpool toodule.”

Kuidas te hetkel kaupa veate Suurbritanniasse?

“Logistika UK suunal toimub ETS Logistikas meie jaoks tavapäraselt nii mööda maismaad, lennukite kui ka laevateid pidi. Meie logistikud monitoorivad jooksvalt viise, kuidas iga konkreetse kliendid kaupasid Suurbritanniast/Suurbritanniasse kõige mõistlikum toimetada. Oleme siinkohal õnnelikud, et meil on ka UK-s füüsiliselt koha peal oma partnerettevõtted, kes on meie käepikenduseks koha peal.

Seega, UK-EST-UK suunaline transport ei ole kuidagi seisma jäänud. Jah, möönan siinkohal, et hinnad turul on ajutiselt tõusnud. Olen aga kindel, et see on ajutine.”


Mida soovitate ettevõtjale, kes soovib Suurbritanniaga äri ajada?

  • “Võimalusel tellida kaubavedu suuremale kogusele? Transpordis kehtib reegel: mida suurem on kauba kogus seda väiksem on transpordihind ühiku kohta. Olukorras, kus tariifid on tõusnud, saab seeläbi kulusid vähendada ning säästa maksimaalselt.
  • Kontrollida üle kaupade päritolustaatus. Nt UKst kauba ostmisel kontrollida, kas tegemist on UK päritolu kaubaga, ehk kas on võimalus sooduspäritolu tõestamiseks ja tollimaksu soodustuse kohaldumiseks deklareerimisel. Kui kaup on UK päritolu, aga seda ei ole võimalik tõestada, siis tollimaksusoodustust deklareerimisel taotleda ei saa.
  • Lisaks tollile kontrollida ega imporditava toote puhul ei kohaldu eritingimusi. Nt elektroonika, taimsete/loomsete saaduste jms kaupade puhul – sertifikaadid, eriload jne.
  • Veenduda, et muu dokumentatsioon on korrektne.
  • Vormistada EORI number (Economic Operators Registration and Identification number) on kohustuslik kõikidele väliskaubandusega tegelevatele firmadele kaupade eksportimisel, importimisel, transiitvedudel ja muudel tollitoimingutel.

Kõikidele lisaküsimustele seoses Suurbritannia Brexiti-järgse olukorraga logistikas vastavad meie logistikud ja tollideklarandid väga hea meelega. Saatke meile kiri läbi kontaktvormi. Reageerime nobedalt.

Küsi pakkumist
vastame minutitega.

Meil on hea meel kirju saada! Kirjuta oma hinnapäring või küsimused allolevasse vormi, saada ära ja me vastame Sulle kohe!