Transport ja logistika uksest ukseni | ETS LogistikaTransport ja logistika uksest ukseni | ETS Logistika

Läbisime ohtlike veoste koolituse rahvusvahelistel autovedudel (ADR)

Kõik ETS Logistika logistikud ning veotellimuste haldurid läbisid täiendava ADR koolituse, mille käigus uurisime ohtlike veoste vedu reguleerivaid nüansse. Koolituse viis läbi Autoserti koolitaja.

ohtlikudveosed

Transpordis nimetatakse ohtlikeks kaupadeks aineid või esemeid, mis võivad kahjustada inimesi, keskkonda või vara, kui neid ei käidelda õigesti. Selliste kaupade hulka võivad kuuluda näiteks plahvatusohtlikud materjalid, mürgised kemikaalid, radioaktiivsed ained, põlevad vedelikud, gaasid jne.

Alustasime koolitust sissejuhatusega, mis andis ülevaate ADRi olulisusest ja põhimõtetest. Seejärel keskendusime ADRi sügavamatele aspektidele, sealhulgas logistikute töövahenditele, saatja-vedaja-saaja rollidele ja kohustustele ning väikestes ja piiratud kogustes ohtlike veoste vedule. Koolitus hõlmas ka olulist teavet dokumentatsiooni kohta, erandite käsitlemist ning 2023. aasta muudatustega kursis olemist. Lisaks arutasime ka ADR koolitusel teemasid nagu logistikute töövahendid, mis sisaldavad muuhulgas tabelit 3.2, väikestes kogustes ohtlike veoste veo piiranguid, samuti piiratud koguses vedu ja erandkoguseid.

Koolituse lõpetanud omavad nüüd ülevaadet ADRi põhimõtetest, teadmisi logistikute töövahenditest ja saatja-vedaja-saaja rollidest ning on kursis ohtlike veoste vedu reguleerivate eeskirjade ja muudatustega. Iga koolituse läbinu sai vastava tunnistuse, mis kinnitas nende osalemist ja koolituse edukat läbimist.

ADR koolitus oli oluline samm ETS Logistika poolt korraldatavate ohtlike veoste vedude kvaliteedi tagamisel ja ettevõtte jätkusuutlikkuse tagamisel.

Kui vajad abi ohtlike kaupade rahvusvahelisel transpordil või soovid rohkem teavet meie transporditeenuste kohta, võta meiega julgelt ühendust.

 

Küsi pakkumist
vastame minutitega.

Meil on hea meel kirju saada! Kirjuta oma hinnapäring või küsimused allolevasse vormi, saada ära ja me vastame Sulle kohe!