Transport ja logistika uksest ukseni | ETS LogistikaTransport ja logistika uksest ukseni | ETS Logistika

Puidust või vineerist kaubaalused?

Oleme täheldanud, et klientidel on mõistlikum meretranspordis kolmandatest riikidest (nt Hiinast) Eestisse eelistada vineerist aluseid puidust alustele, vältimaks võimalikke kulusid seoses Põllumajandusameti kontrolliga.

Euroopa Liidu välistest lähtekohtadest kauba transportimisel Eestisse on tõenäoline kokkupuude Põllumajandusameti (edaspidi PMA) taimetervise kontrolliga. PMA ülesanne on vältida rahvusvahelises kaubanduses liikuva toorpuidust valmistatud pakkematerjaliga (sh kaubaalustega) seotud kahjurite sissetoomist ja leviku riski Eestis.

Suur osa Eesti aktiivsetest väliskaubanduspartneritest on liitunud ISPM 15 rahvusvahelise fütosanitaarmeetmete standardiga, mis määrab alloleva:

 • Pakkematerjal (alused, kastid jms) peab olema valmistatud toormest, mis välistab puidukahjurite leviku.
 • Puidust kaubaalus peab olema ISPM 15 märgistatud (tõendab, et puit on läbinud kuumtöötluse ja kuumutatud 56° C juures pool tundi).
 • ISPM 15 vastav pakkematerjal on kohustuslik väljastpoolt Euroopa Liitu Eestisse importimisel (järelvalvet teostab PMA).

ispm15 märk

Sestap soovitame ostuläbirääkimistel paluda toote müüjalt kauba pakendamist vineeralustele (plywood pallet). Samuti sobivad pakkematerjalideks ka blockboard, MDF/HDF, OSB, hardboard. Lisaks soovitame nimetatud materjale kasutada ka pakkenurkade, nurgakaitsete jms puhul. Miks? Nimetatud pakkematerjalid ei kuulu ISPM 15 standardiga hõlmatud pakkematerjalide hulka, sest kõik need on tootmise käigus juba töödeldud meetodil, mis tagavad kahjurivaba materjali. Oluline on siinkohal teada, et kindlaksmääratud saadetiste korral esineb Euroopa Liidu määrustest tulenevaid erandeid, mille korral teostatakse järelvalvet igal juhul (sõltumata aluse materjalist).

Miks tekib lisakulude oht toorpuidust aluste korral? Oletagem, et Hiinast saabus Eestisse 10 konteinerit ning kaubad on puidust alustel (iga aluse peal peab olema märge ISPM 15).

 • PMA-l on õigus taimetervise kontrollile. Kontrolli kohustus selgub, kui toimub kauba tollimine.
 • Kontrolli korral, peab logistikafirma piiripunkti territooriumil (nt Muuga sadamas) transportima konteinerid PMA kontrolli.
 • Ametnikud avavad konteinerid ning kontrollivad visuaalselt ISPM 15 märgiseid alustel.
 • Piiratud nähtavuse korral (ei ole võimalik konteineri tagumisi aluseid näha), suunatakse saadetis piiratud ligipääsu tõttu kohustuslikuks ülevaatuseks mahalaadimiskohta.
 • Logistikafirma peab konteinerid toimetama mahalaadimiskohta (saajal on keelatud konteinereid avada ja kaupasid maha laadida, kuni järelkontroll on teostatud).
 • Klient peab pöörduma PMA-sse järelkontrolli aja kokkuleppimiseks (tavapärane on 2-3 tööpäeva ootamist).
 • Ametnikud saabuvad mahalaadimiskohta ning teostavad järelkontrolli.
 • Kui alused vastavad nõuetele, vormistatakse taimetervise kontrolli lõpp-protokoll.
 • Mittevastavuse puhul tekivad järgmised mured (kulud): mittevastavuses olevad alused hävitatakse; kaup saadetakse tagasi lähtekohta; kaup tuleb ümber pakkida.

Kirjeldatu tähendab otseseid transpordiga (lisasõidud sadamas, ooteaeg) ning tööajaga (kaupa ei saa kasutusele võtta; asjajamisele kuluv aeg jms) seotud kulusid. Kõige kehvema stsenaariumi (ISPM 15 mittevastavuse) korral, on risk veelgi suurem.

Meie soovitus: paluge saatjal kasutada vineerist aluseid (plywood pallet), kuna see ei kategoriseeru ISPM 15 alla ning vajadus PMA järelvalveks puudub. Ühtlasi soovitame mitte kasutada toorpuidust pakkenurkasid ja äärekaitsmeid. Vineerist aluste ja pakkematerjalide korral jäävad kõik eelkirjeldatud riskid, ohud ja lisakulud ära.

Küsi pakkumist
vastame minutitega.

Meil on hea meel kirju saada! Kirjuta oma hinnapäring või küsimused allolevasse vormi, saada ära ja me vastame Sulle kohe!