Transport ja logistika uksest ukseni | ETS LogistikaTransport ja logistika uksest ukseni | ETS Logistika

Komistasid CIF või CFR tarneklausli otsa? Aitame Sind

Jõudsid oma murega õigesse kohta. Aitame dokumentatsiooniga, suhtleme laevaliini ja/või terminaliga, vormistame tolli ning transpordime kauba Sinu juurde.

Eeldatavasti suhtlesid veidi aega tagasi meie logistiku ja/või tollideklarandiga ning kirjeldasid oma mure. Abistame Sind hea meelega. Tegutseme kiirelt ning hoiame Sind toimuvaga kursis. Seni, leia palun hetk ning loe läbi antud blogi, et saaksid vastuse allolevatele küsimustele.

 • Kuidas selline olukord tekkis?
 • Mis Sinu kaubaga parasjagu toimub?
 • Kuidas meie logistik ja tollideklarant Sind aitavad, tagamaks kauba tõrgeteta jõudmine Eestisse, vältimaks probleeme Eesti Maksu- ja Tolliametis ning miks on asjaajamisega kiire (vältimaks lisakulusid)?
 • Saad nõu, kuidas tulevikus rahvusvahelist transporti soodsamalt ning peavaluta korraldada.

etslogistikameeskond2020


Kuidas selline olukord tekkis?

Paljud esmakordselt Hiinast, USA-st ja mujalt Euroopa Liidu (EL) välisest riigist kaupa importivad ettevõtted komistavad CIF või CFR tarneklausli otsa.

 • St, et kasutasid Hiina, Austraalia, USA vm EL-i välise riigi Sulle kauba müünud ettevõtte pakutud transporditeenust klausli alusel, mis ei tähenda aga “ukseni” vedu vaid moodustab sellest vaid osa.
 • Meieni jõuab selliseid kliente väga tihti, keda aitame väga hea meelega.
 • Loe sellest pikemalt artiklist “Hiina transport – millele peaksid enne mõtlema?”.

Mis Sinu kaubaga parasjagu toimub?

 • Eeldatavasti oled müüjale juba nii kauba kui ka transpordi (CIF või CFR tarneklausliga) eest ära tasunud ning ootad saabumist.
 • Sõltuvalt sellest, kui kaua antud protsess juba kestnud on, võib Sinu kaup olla:
  • veel müüja riigi sadamas/lennujaamas väljasõitu ootamas ning müüja saatis Sulle palju segaseid dokumente ja saatelehti;
  • juba teel Euroopasse (merel või õhus sõltuvalt veoliigist) ning saatja ja/või Sinu jaoks tundmatu logistikafirma edastas Sulle peagi saabuva kauba teate koos segaste korralduste ning dokumentidega;
  • juba saabunud X sadamasse/terminalisse Baltikumis (nt Klaipeda, Riia, Muuga) või Euroopas (nt Hamburg, Rotterdam) ning täiesti tundmatu välis- või kodumaine ettevõte saatis Sulle e-kirja koos hulga skanneeritud paberite ning keerukate nõudmistega.

Kuidas meie Sind aitame ning miks sellega on kiire?

Suhtleme kõikide vajalike osapooltega ise

 • Vastavalt blogis viidatule tähendab CIF/CFR tarnetingimus transporti vaid sihtsadamani või -terminalini. Kõik edasine on Sinu (ostja) risk ja kulu.
 • Kauba kättesaamiseks tuleb suhelda sihtsadama (nt Klaipeda, Riia, Muuga vms) laevaliiniga, Hiina saatja valitud logistikafirma sihtsadama agendiga Euroopas, tolliterminaliga jt asutustega. Logistikaga igapäevaselt mitte kokkupuutuva inimese jaoks on tegemist ebamugava ja ajakuluka protsessiga. Jäta kogu suhtlus meie hoolde, teeme seda igapäevaselt.

Dokumentide kontroll ja puudujääkide eemaldamine

 • Suurim risk ostjale tuleneb puudulikust ja/või puuduvast dokumentatsioonist. Sellisel juhul ei saa ostja kaupa sihtsadamast kätte. St omakorda ladustamiskulu ohtu, mis ulatub sõltuvalt kogusest, sadamast ja perioodist sadadesse või tuhandetesse eurodesse.
 • Võimalikud probleemid dokumentidega:
  • Müüja ja/või Hiina logistikafirma poolt valesti või puudulikult vormistatud mereveo saateleht Bill of Lading
  • Müüja ei ole saatnud kulleriga saajale mereveo saatelehe Bill of Lading originaale ega vormistanud alternatiivina Telex Release Bill of Lading. Miks see oluline on? Tegemist on kohustusliku dokumendiga, mis tuleb esitada laevaliinile kauba kättesaamiseks sihtsadamas. Dokumentide mitte esitamisel rakendub ladustamistasu (demurrage, detention jms).
  • Müüja poolt valesti vormistatud kaubaarve (commercial invoice) ja pakkeleht (packing list). Seni, kuni puudulikud dokumendid on valesti vormistatud, ei ole võimalik vormistada tollitoiminguid ega kaupa edasi transportida. Jällegi tähendab see tolliterminalis rakenduvat kõrget ladustamiskulu, mis jääb ostja kanda.
  • Puuduvad kohustuslikud sertifikaadid vms (nt certificate of origin, CE märgis jt), mis on kohustuslikud kauba lahtitollimiseks Eesti Maksu- ja Tolliametis (EMTA). Nende puudumisel on oht, et EMTA ei luba kaupa Eestisse (st, kaup tuleb ostja kuludega lähteriiki tagasi saata või hävitada).

Kohe, kui oma murega meie juurde jõuad:

 • Alustame dokumentatsiooni olemasolu kontrollimisega ning ülevaatamisega.
 • Ära muretse, kui Sul ei ole kõiki dokumente. Suhtleme Sinu eest kauba saatja (müüjaga) ja laevaliiniga ning kontrollime paberite olemasolu ning nende staatust.
 • Kui avastame, et mereveosaatelehe (Bill of Lading) originaalid on endiselt saatja juures, suhtleme aja võitmiseks koheselt laevaliiniga ning palume Telex Releasi vormistamist, et Sulle ei esitataks demurrage, detention vm ootamisega seotud kulusid.
 • Esitame kogu nõutud informatsiooni (sh HS koodi) ning vajalikud dokumendid sihtsadama terminalisse, et Sinu kaubale ei rakenduks ladustamiskulusid.
 • Meie tollideklarant alustab ettevalmistustega kauba lahtitollimiseks EMTA-s.
 • Tegutseme kiirelt, et minimeerida võimalikke ülal kirjeldatud lisakulusid, mis CIF või CFR tarneklausli ostja (Sinu) kanda jäävad.

Kuidas tulevikus rahvusvahelist transporti soodsamalt ning peavaluta korraldada?

Väljaspoolt EL-i kauba ostmist ei tohi mitte mingil juhul karta. Olgu müüja sj Hiinast, USA-st, Kanadast, Austraaliast või mujalt. Eduka ostu sooritamiseks ei tohi aga tarneklausli valikul eksida. Kõik ülal kirjeldatud tegevused on tahes tahtmata “tule kustutamised”, mis tekitavad ostjale asjatuid raha-, aja- ning närvikulusid. Nende vältimiseks, soovitame Sul tulevikus kasutada CIF-i  ja CFR-i asemel FOB-i või EXW tarneklauslit.

Aitame Sind tulevikus hea meelega kogu veoga algusest lõpuni.

 • Kontakteeru meiega hiljemalt siiskui müüjaga läbirääkimised käivad.
 • Ära tasu müüjale kauba eestkuni Sa pole saanud meilt infot, milline tarneklausel on Sulle kokkuvõttes soodsaim.
 • Võid kogu veo meie hoolde jätta. Me ei trikita veohinnaga ega pane Sind sundseisu. Saad lõpliku veohinna Eestini, millele ei lisandu varjatud kulusid.
  • sõltuvalt lähteriigist, kogusest ning ajakriitilisusest saad valida mere-, lennu- ja maanteetranspordi vahel. Hiinast toomise korral ka raudteetransport.
  • saad logistikult nõu, milline nimetatud veoviisidest on Sinu jaoks parim.
 • Lisandväärtusena kontrollivad meie logistik ja tollideklarant vahetult pärast kauba väljumist lähtesadamast kõikide dokumentide olemasolu ning nende korrektset täitmist, tagamaks tõrgeteta kauba liikumine ning deklareerimine EMTA-s. Puuduste korral aitame Sind saatjaga suhtlemisel, et dokumendid Eestisse saabumise ajaks korda teha ning vormistada tollideklaratsioon.

Küsi pakkumist
vastame minutitega.

Meil on hea meel kirju saada! Kirjuta oma hinnapäring või küsimused allolevasse vormi, saada ära ja me vastame Sulle kohe!